Mantelzorger

Je bent het maar zó...

 

Zorgen voor een zieke partner, kind, vriend of kennis, ook wel mantelzorg genoemd. Zorg die u met alle aandacht en liefde doet maar wat vaak ook veel van u vraagt. Mantelzorg brengt voor veel mensen (te) veel belasting met zich mee. Dit is logisch nu deze zorg vaak gecombineerd wordt met regeltaken en verplichtingen thuis en/of op het werk.

Als er andere of aanvullende zorg nodig is krijgt u als mantelzorger te maken met diverse wetten en regels, zorgloketten en aanbieders. Zorglandschap is divers, complex en voor iemand die er niet in thuis is vaak ondoorzichtig. (Acute) veranderingen in de zorgsituatie kunnen daarom leiden tot stilstand in de zorg of overbelasting van de mantelzorger.

Verder met (mantel) zorg

 

Met aandacht voor uw zorg lever ik directe en concrete ondersteuning in al het (regel)werk waar u als mantelzorger tegenaan loopt. Uitgangspunt van mijn dienstverlening is dat ik, doormiddel van een zorgvuldige intake, altijd eerst de zorgvraag goed in beeld breng. Dit betekent dat ik rekening houd met wie u bent, hoe u leeft en wat er volgens u nodig is. Wanneer alles goed in kaart is gebracht, kan ik in overleg met u, regelen wat er nodig is.

U kunt mij o.a. inschakelen wanneer:

 

  • U graag ondersteuning wilt bij een (vastgelopen) Wmo/Wlz aanvraag;

  • U hulp nodig heeft bij het vinden en regelen van een (voor cliënt) passende zorgaanbieder;

  • U als mantelzorger overbelast bent of dreigt te worden en u ondersteuning wilt bij diverse regeltaken;

  • U hulp nodig heeft bij het maken van belangrijke keuzes rondom zorg (opname of thuisblijven, pgb of zorg in natura);

  • Uw zorgbudget niet toereikend is en u graag advies en ondersteuning wilt bij het onderzoeken van de mogelijkheden om dit passend te maken (via een Meerzorg aanvraag of extra kosten thuis (EKT) aanvraag);

  • U hulp nodig heeft bij het regelen van respijtzorg.

Waar u mij ook voor inschakelt, met aandacht voor uw zorg, zorg ik dat u verder komt.

Marga ondersteunt bij regelwerk

Marga van de Glind, mantelzorgmakelaar en wlz cliëntondersteuner

 

Ik kan als Mantelzorgmakelaar ondersteunen in het regel- en uitzoekwerk.

Met Aandacht voor uw Zorg organiseer ik zorg die bij u past als mantelzorger en bij degene waarvoor u zorgt.

Altijd met aandacht voor uw wensen en zorgen. U houdt de regie.